Käytetäänkö teidän yrityksessänne viivakoodeja? Onko sinun vastuullasi miettiä, miten teidän organisaatiossanne tehtäisiin asioita paremmin?

Puramme 5 myyttiä RFID-teknologiaan liittyen

Täytä oheinen lomake, niin saat tietää muun muassa:

  • Miten paljon RFID-teknologian käyttöönotto pienentää varastoon sitoutuneen pääoman määrää vähittäiskaupassa?
  • Sopiiko RFID mihin tahansa tilanteeseen tai prosessiin?
  • Kannattaako RFID-teknologiaan siirtymistä harkita, kun tunnisteet ovat vielä nykyhinnoissa?
  • Miksi Wal-Martin RFID-teknologiahanke epäonnistui?
  • Mikä on RFID-teknologian ja ihmistyön todellinen suhde?

3 yleistä (virheellistä tai vaarallista) syytä olla harkitsematta RFID-teknologiaan investointia

RFID-teknologiainvestointia (kuten muitakin investointeja) lykätään ainakin kolmesta syystä, jotka voivat osoittautua vaarallisiksi menestykselle tulevaisuudessa.

  1. Nykyisilläkin teknologiavalinnoilla menee "ihan kivasti"
  2. Uuden teknologian potentiaalia ei täysin ymmärretä
  3. Nykyisten teknologiavalintojen kustannuksia ei täysin ymmärretä. 

Näitä on syytä pohtia hieman tarkemmin.

Investoinnin lykkäämisen syy 1: Nyt menee "ihan kivasti"

Jatkuvasti eteenpäin ponnistelu on raskasta. Kun on viimein saavutettu sellainen piste, missä menee "ihan kivasti", on luonnollista haluta jäädä hetkeksi paikalleen.

Tässä piilee kuitenkin vaara, sillä jos jää paikalleen liian pitkäksi aikaa, jämähtää. Kuten tiedät, lepokitka on aina liikekitkaa suurempi, ja pysähtyneen liikkeen uudelleen käyntiin saaminen on hyvin raskasta ja hankalaa.

Riskinä on myös se, että kilpailija sopeutuu muuttuvaan toimintaympäristöön ja kehittää omaa osaamistaan teitä nopeammin. Vaikka jatkuva muutos onkin päänvaiva, vain eteenpäin pyrkivät yritykset menestyvät huomennakin.

Investoinnin lykkäämisen syy 2: Uuden teknologian potentiaalia ei täysin ymmärretä

Kuten yllä olevalla videolla mainitaan, RFID-teknologia noudatti (muiden teknologioiden tapaan) Gartnerin hype-käyrää. Kymmenen vuotta sitten hehkutus oli valtaisaa, mutta reaalipotentiaali vielä alkutekijöissään.

Nyt tilanne on juuri päinvastoin. Viime vuosina tapahtuneet kehitysaskeleet ovat mahdollistaneet joissain tapauksissa miljoonaluokan bisneshyödyt. Pettymyksen alho on aika jättää taakse ja tarkastella, mitä tänä päivänä voi saada aikaiseksi.

Myyttiemme joukossa on hyviä esimerkkejä siitä, mitä RFID-teknologialla voi oikeasti tänä päivänä tehdä. Täytä lomake, niin näet!

Investoinnin lykkäämisen syy 3: Nykyisten teknologiavalintojen kustannuksia ei täysin ymmärretä

Teillä – kuten missä tahansa yrityksessä – on totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla.

Kun toistetaan samoja prosesseja samalla tavalla jonkin aikaa, näiden prosessien kustannuksilla on tapana piiloutua. Niistä tulee siis normi, jotain sellaista, joka on osa arkea ja liiketoimintaa.

Näiden "normaalien" prosessien kustannuksia on usein vaikea hahmottaa, koska niille ei usein edes nähdä vaihtoehtoja. Näiden nykyisten normaalien prosessien piilokustannukset voivat kuitenkin heikentää yrityksen kannattavuutta – ja monessa tapauksessa myös heikentää asiakkaan laatukokemusta.

Liiketoimintapäätöksiä kannattaa aina tehdä faktoihin – ei myytteihin tai vääriin käsityksiin – perustuen

Tästä syystä teimme sinulle myytinpurkupaketin, jonka avulla teet teille parhaita päätöksiä kuranttiin tietoon ja faktoihin perustuen.

Täytä lomake, niin saat maksuttoman sisältöpakettimme heti käyttöösi.